Chances for life changes

augustus 2014
Heidi Depraetere (VUB)

A qualitative study of low-educated women of Moroccan origin participating in formal adult education

Volwassen Marokkaanse vrouwen participeren steeds meer aan volwassenenonderwijs. Op vraag van het Minderhedenforum, onderzocht Heide Depraetere (opleiding Educational Sciences) welke kansen formeel volwassenenonderwijs biedt aan laagopgeleide vrouwen van Marokkaanse origine, en welke (interne en externe) factoren hier een invloed op hebben.