Cohousing. Een verkennende studie naar drie duurzaamheidskenmerken van cohousing in Vlaanderen

september 2017
Svetlana Romanova (UAntwerpen)
Cohousing. Een verkennende studie naar drie duurzaamheidskenmerken van cohousing in Vlaanderen

Vlaanderen wordt geconfronteerd met verschillende demografische, ecologische en ruimtelijke tendensen die een negatieve impact hebben op huisvesting. De woonvorm cohousing wordt daarentegen beschouwd als een duurzamer alternatief voor klassiek wonen. In deze masterproef wordt deze stelling onderzocht door een kwalitatief onderzoek te voeren naar drie aspecten van duurzame huisvesting in Vlaanderen: betaalbaar wonen, sociale inclusie en duurzaam wonen & bouwen. Respectievelijk worden de drie aspecten geplaatst binnen duurzame ontwikkeling, namelijk: de economische, de sociale en de ecologische pijler. De onderzoeksvragen peilen naar de mate waarin de drie aspecten aan bod komen binnen cohousing, op welke manier dat ze voorkomen en of hun ontwikkeling binnen cohousing mogelijk is. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op interviews met experten die kennis hebben over duurzame huisvesting en cohousing. De resultaten tonen aan dat er verschillende elementen bestaan binnen cohousing die de drie aspecten beïnvloeden, wat een eenduidige uitspraak op de onderzoeksvragen uitsluit. In het algemeen kan gesteld worden dat de pijlers elkaar continue beïnvloeden en dat de ecologische pijler het meest ontwikkeld is. De twee overige pijlers zijn beduidend onderontwikkeld vanwege de pioniersfase waarin cohousing in Vlaanderen zich bevindt. Mogelijks kan gesteld worden dat cohousing niet duurzaam is wat betreft de drie gekozen kenmerken van duurzame huisvesting, omdat er geen evenwicht in tussen de drie kenmerken. Een eenduidige statement over de duurzaamheid van cohousing is echter niet mogelijk omdat elk project afhankelijk is van de ambitie van de bewoners, wat impliceert dat elk project apart bekeken en geëvalueerd moet worden. Het doel van deze masterproef is nuancering toe te voegen aan de discussie over cohousing als duurzame huisvesting.

Masterproef binnen de Milieuwetenschap van de Universiteit Antwerpen
Promotor: dr. Anne Bergmans