(Cyber)pesten bij Vlaamse jongeren

augustus 2013
Dimitri Cleeren (VUB)

Kwantitatief onderzoek op basis van database Kinderen- en jongerentelefoon 'Awel'

Op vraag van Awel verdiepte Dimitri Cleeren (Agogische wetenschappen) zich in de databank waarin de vzw haar contacten met kinderen en jongeren registreert. D.m.v. een beschrijvende kwantitatieve analyse kon zo een profiel opgesteld worden van de kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met (cyber)pesten, om zo preventie-, promotie-, en copingmateriaal beter af te kunnen stemmen op de doelgroep.