De beleving van jonge vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond opvlak van vrijetijd, onderwijs, familie en vrienden

17 augustus 2015

Er is veel diversiteit onder de jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Voor elk van hen heeft de omgeving een grote impact in de opbouw van hun identiteit. Op vraag van het Minderhedenforum onderzocht Rosa De Vestele (opleiding Agogische Wetenschappen) aan de hand van focusgroepen hoe jonge vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond denken over vrijetijd, onderwijs, familie en vrienden.

Author

Rosa De Vestele

Promotor

prof. dr. Tom Vanwing

Organisation

Forum van Etnisch-Culturele minderheden

Institution

Vrije Universiteit Brussel