De globale vraag naar grondstoffen, de nationale ontwikkeling en het lokale welzijn: kan participatie leiden tot een win-winsituatie?

september 2017
Charlotte Lescrauwaert (UAntwerpen)
De globale vraag naar grondstoffen, de nationale ontwikkeling en het lokale welzijn: kan participatie leiden tot een win-winsituatie?

Op vraag van Catapa vzw werd in deze masterproef dieper ingegaan op participatie door een vergelijking te maken van twee casussen in de Peruviaanse mijnbouwindustrie: Conga in Cajamarca en Las Bambas in Apurimac. Dit zijn twee open-pit mijnen. Er werd nagegaan of er uniforme voorwaarden kunnen worden gevonden waaraan participatie moet voldoen, naar de mening van lokale gemeenschappen. Ten tweede werd nagegaan in welke mate participatie een impact kan hebben op het welzijn van lokale gemeenschappen. Er werd een analyse gedaan aan de hand van vijf diepte-interviews die betrekking hebben op Cajamarca en vier diepte-interviews die betrekking hebben op Apurimac. Deze gegevens werden getrianguleerd aan documenten die publiek beschikbaar zijn. De resultaten tonen aan dat er redelijk uniforme voorwaarden voor participatie kunnen worden teruggevonden. Enkele belangrijke zaken zijn: transparantie, wijdverspreide informatie, klare taal, hoorzittingen, respect en het in rekening nemen van lokale kennis. Ten slotte kan worden geconcludeerd dat de impact van participatie op het lokale welzijn context afhankelijk is. Desondanks dat de resultaten van de impact in beide casussen verschillende zijn, heeft participatie in beiden effectief een impact op het welzijn.

Masterproef binnen de Sociaal-Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen
Promotor: Prof. dr. Sara Geenen