De noden van LGBTQ+ jongeren in dak- en thuisloosheid

12 oktober 2022

Dak- en thuisloosheid bij jongeren is een complexe problematiek op zichzelf, maar wat als je daar bovenop tot een minderheid behoort omwille van je seksuele identiteit en/of oriëntatie?

De bedoeling van deze thesis is de behoeften in kaart brengen van Vlaamse LGBTQ+ jongeren die met dak- of thuisloosheid in contact gekomen zijn. Hoe kan de hulpverlening naar deze doelgroep toe verbeterd worden? Hoe kunnen organisaties hen beter ondersteunen? Dit zijn zaken die besproken en onderzocht worden in dit onderzoek.


LGBTQ-jongeren hebben een verhoogde kwetsbaarheid op gebied van verschillende problematieken. Met hulpverleners praten ze nauwelijks over hun genderidentiteit en/of seksuele oriëntatie. Vaak hebben ze ook weinig kennis van het beschikbare hulpaanbod. Als ze wel terechtkomen in hulpverlening, is deze weinig LHBTQ-sensitief. In dit kwalitatief onderzoek werden zeven mensen uit de doelgroep uitgenodigd voor een individueel interview, zodat op een vertrouwelijke, open manier naar ervaringen en ideeën kon worden geluisterd. Na thematische analyse werd getracht de antwoorden van de onderzoeksvragen zo goed mogelijk te beantwoorden.


Er werden tien verschillende noden afgeleid. Ook werd er bij de onderzochte groep ingegaan op de huidige kennis van het hulpaanbod; hieruit bleek dat er bijvoorbeeld weinig specifieke kennis is over het aanbod van LGBTQ-organisaties. Verder werd besproken hoe er een veilige omgeving gecreëerd kan worden en hoe de drempel om hulp te vragen verlaagd kan worden. Op basis van die resultaten werden enkele mogelijke suggesties en aanbevelingen gegeven naar LGBTQ-organisaties toe.


Author

Petra Schelfhout

Promotor

Olivia Wittock (çavaria) en Els Pazmany (AP Hogeschool)

Organisation

çavaria

Institution

Universiteit Antwerpen