De plaats en betekenis van boeken en lezen in het leven van werkende vrouwen

juni 2011
Aagje Frederickx (VUB)

Exploratief onderzoek

Welke plaats krijgen boeken in het leven van werkende vrouwen? Die vraag onderzocht Aagje Frederickx (opleiding Agogiek), op vraag van Stichting Lezen Vlaanderen (tegenwoordig Iedereen Leest), in haar masterproef. Daaruit bleek dat ontspanning en compensatie voor behoeften die in het dagelijkse leven niet bevredigd worden, belangrijke leesmotivaties zijn. Ook de motivaties voor het lenen versus het kopen van boeken, meest geliefde genres, en andere vragen werden onderzocht.