De publiekssamenstelling van het amateurtheater

juni 2013
Sofie Van Regenmortel (VUB)

“Een bomvolle parochiezaal?”

Hoe ziet het publiek van amateurtheater eruit? Op die vraag van OPENDOEK ging Sofie Van Regenmortel (opleiding Agogische wetenschappen) in voor haar masterproef. Een publieksonderzoek bij twaalf amateurtheatergezelschappen in Vlaams-Brabant en Brussel leverde 1082 bruikbare vragenlijsten op. Daaruit blijkt dat het amateurtheaterpubliek een oververtegenwoordiging heeft van de jongste en oudere leeftijdsgroepen en een hoger cultureel kapitaal ten opzichte van de algemene Vlaamse bevolking. Toch lijkt het amateurtheaterpubliek meer divers dan het publiek van professioneel theater.