De seksualiteitsbeleving bij ouderen in een woonzorgcentrum

mei 2018
Iris Vandenmeersche (VUB)

Een kwalitatief onderzoek

Seksualiteit is een complex gegeven dat niet gewoon “verdwijnt” bij het ouder worden. Op vraag van Aditi en Sensoa onderzocht Iris Vandenmeersche (opleiding Klinische levenslooppsychologie) aan de hand van interviews hoe (vrouwelijke) ouderen in woonzorgcentra seksualiteit beleven. Wat is de invloed van gezondheid, partnerwelzijn, leeftijd, of het verzorgend personeel? Wat zijn de noden en wensen van de bewoners op vlak van seksualiteit?