Een consumptierevolutie in de Limburgse Kempen?

augustus 2018
Esther Roex (VUB)

Kledingbezit enproductie in Hamont en Beringen

Hoe weerspiegelde(n) de Industriële Revolutie(s) zich in de consumptie, productie, en distributie van kleding in de Limburgse Kempen van de 19de eeuw? Hoe zag kledij eruit, kunnen we spreken van een “consumptierevolutie”? Op vraag van Bokrijk en ETWIE bestudeerde Esther Roex (opleiding Geschiedenis) 32 boedelinventarissen in drie steekproefjaren en kledingbezit en-productie in Hamont en Beringen.