Een kwalitatief onderzoek naar de kunsteducatieve nascholingsbehoeften van leerkrachten

augustus 2018
Marie Claes (VUB)

Leraren weten niet altijd goed hoe ze kunsteducatie in de klas moeten invullen maar volgen ook nauwelijks nascholingen. Op vraag van Wisper bracht Marie Claes (opleiding Agogische Wetenschappen) de ervaringen, noden en verwachtingen van leerkrachten in beeld, zodat kunsteducatieve nascholingen beter beantwoorden aan hun behoeften.