Evenwicht tussen avontuurlijk en veilig spelen op vakantiespeelpleinen

februari 2019
Elien Franck (VUB)

Zich inzetten voor het ontwikkelen van avontuurlijke speelkansen

VDS vroeg zich af hoe het avontuurlijke meer geïntegreerd kan worden in het spel van lagereschoolkinderen op vakantiespeelpleinen. Weegt veiligheid te veel door? Elien Franck (opleiding Agogische Wetenschappen) concludeert dat het niet zozeer gaat om die laatste vraag, maar wel om de vraag of speelpleinen over voldoende mogelijkheden beschikken om het avontuurlijke meer te integreren in het spel.