Evenwichtige genderbeeldvorming in duidingsprogramma's van de VRT

mei 2016
Lisa Vanbrabant

Een inhoudsanalyse van de programma’s Terzake, De Afspraak en Van Gils en Gasten sinds september 2015

De VRT streeft naar eigen zeggen naar diversiteit op hun netten. Lisa Vanbrabant (opleiding Journalistiek) onderzocht samen met de Nederlandstalige Vrouwenraad hoe de VRT via duidingsprogramma’s streeft naar evenwichtige genderbeeldvorming.