Geweld niet gemeld? Factoren die de meldingsbereidheidvan geweld gepleegd door hulpverleners ten aanzien van vrouwen met een handicap beïnvloeden

15 september 2022

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Persephone in het kader van het opleidingsonderdeel 'Kwalitatief Criminologisch Onderzoek' aan de VUB, in het eerste semester van het academiejaar 2021-2022. Auteurs: Marthe Vral, Vera Looij, Janis Van Malderen en Sarah De Leener.

Vrouwen met een handicap lopen een hoger risico om slachtoffer te worden van geweld. De meldingsbereidheid van geweld gepleegd door hulpverleners ten aanzien van VMH is laag, er zijn dan ook geen duidelijke prevalentiecijfers. Hierdoor kan het geweld langer en vaker doorgaan waardoor het geweld nog meer schade veroorzaakt bij het slachtoffer. Wij trachten te onderzoeken welke factoren de meldingsbereidheid beïnvloeden.

Onze onderzoeksvraag is dan ook: "Welke factoren beïnvloeden de meldingsbereidheid van vrouwen met een handicap die slachtoffer zijn van geweld gepleegd door hulpverleners in Vlaanderen?". Dit hebben we geprobeerd te beantwoorden door diepte-interviews af te nemen bij drie verschillende VMH die slachtoffer zijn geworden van het geweld gepleegd door hulpverleners.

Author

Kwalitatief Criminologisch Onderzoek

Promotor

Mark Leys en Pia Struyf

Organisation

Persephone vzw Vereniging voor vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Institution

Vrije Universiteit Brussel