Het opstellen van een communicatieplan gebaseerd op interne (communicatie)processen op vraag van de Vlaamse Actieve Senioren vzw (Book of Abstracts pg 29).

mei 2013
Deni Saidoulaev, Ellen Bogaert, Laura De Cleen, Lene Pelgrims

Masterproef binnen de opleiding TEW-Handelsingenieurs van de Universiteit Antwerpen

Promotor: Prof. dr. Johan Braet