Hoe moet het nu met mijn verhaal?

mei 2017
Ianthe De Valck (VUB)

Verkennend onderzoek naar de ervaringen van mensen die getuige zijn of geweest zijn van familiaal geweld

De negatieve gevolgen van familiaal geweld treffen niet enkel de slachtoffers zelf maar ook de getuigen, die vaak niet weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. Op vraag van vzw Zijn–Beweging tegen geweld onderzocht Ianthe De Valck (opleiding Agogische Wetenschappen) de opvattingen en ervaringen van deze getuigen.