Hoogopgeleide migranten in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen en hun inburgeringsproces

mei 2016
Emel Kilic (VUB)

Welke problemen ondervinden hoogopgeleide migranten tijdens hun opleiding? Hoe verloopt hun integratieproces? Samen met het Minderhedenforum bestudeerde Emel Kilichet (opleiding Agogische Wetenschappen) het inburgeringsproces van deze doelgroep.