Hulpverlening en cultuur: naar dynamisch maatwerk

september 2018
Eva Struyf (UAntwerpen)
Hulpverlening en cultuur: naar dynamisch maatwerk

Het OCMW Antwerpen wilde onderzocht zien op welke manier sociaal werkers cultuur percipiƫren en of verschillende visies leiden tot een andere aanpak. Het onderzoek wees uit dat culturele verschillen in hulpverlening wel degelijk een effect hebben op de houding van sociaal werkers, maar dit niet per se leidt tot verschillen in verstandhouding.

Masterproef binnen het Sociaal Werk van de Universiteit Antwerpen
Promotor: Prof. dr. P. Raeymaeckers - Co-promotor: prof. dr. M. Tirions
Op vraag van CGG Brussel - Steunpunt Cultuursensitieve Zorg