In kaart brengen van processen en verantwoordelijkheden binnen een organisatie voor de opstart van een integraal kwaliteitshandboek (Book of Abstracts pg 55).

mei 2013
Ooms Dries, Bergmans Tom, Madague Sébastien, Rombouts Joris

Masterproef binnen de opleiding TEW-Handelsingenieurs van de Universiteit Antwerpen

Promotor: Prof. dr. Johan Braet