“In order to be a teacher, you’ve got to be a student first”

mei 2015
Bieke Vanhoeck (VUB)

Een kwantitatief onderzoek bij laatstejaarsstudenten secundair onderwijs naar hun interesse in de lerarenopleiding

Steeds minder generatiestudenten kiezen voor een lerarenopleiding, vooral studenten met een migratie-achtergrond vinden moeilijk hun weg naar de opleiding en het beroep. In samenwerking met het Minderhedenforum onderzoekt Bieke Vanhoeck (opleiding Agogische Wetenschappen) in haar masterproef de motieven en belemmeringen van laatstejaarsstudenten om te kiezen voor de kunst van het doceren.