Internationale uitwisseling, ook voor de gemeenten?

augustus 2018
Lien Ravesloot (VUB)

Stimulerende en remmende (f)actoren bij het organiseren van internationale uitwisselingsprojecten op de lokale jeugddiensten in Vlaanderenen Brussel

In de huidige geglobaliseerde wereld is mobiliteit een groeiende factor in de sociale kloof tussen arm en rijk. De Vlaamse Overheid (dep. Cultuur, jeugd en media) en de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten wilden dan ook weten wat lokale jeugddiensten (kunnen) doen om internationale uitwisseling te stimuleren. Lien Ravesloot (opleiding Agogische Wetenshappen) concludeerde dat gemeenten meer moeten inzetten op doelgerichte internationale uitwisseling, en verwerkingsmomenten achteraf.