Kansarmoede door de bril van vrijwilligers

29 juli 2022

Dit mixed method onderzoek tracht een antwoord te bieden op de vraag of er een verschil bestaat tussen drie soorten vrijwilligers werkzaam bij de organisatie ArmenTeKort op vlak van hun visie over kansarmoede. ArmenTekort vzw is een organisatie die kansrijke buddy’s (vrijwilligers) opleiden om nadien een gearrangeerde vriendschap aan te gaan met een persoon in kansarmoede in een tweejarig buddytraject (ArmenTeKort vzw, 2021). De drie groepen vrijwilligers die bevraagd zijn kunnen we opdelen in: vrijwilligers die al een contactmoment hadden met een kansarm persoon in kader van het buddyschap, vrijwilligers die een opleiding tot kansbiedende buddy volgen en vrijwilligers die zich aangemeld hebben voor het project maar nog geen opleiding tot buddy volgen. Daarnaast peilt dit onderzoek op een kwalitatieve manier naar de mate waarin deze vrijwilligers andere keuzes maken door bijvoorbeeld mensen in hun netwerk of machtspositie aan te spreken. In totaal werden 219 mensen kwantitatief bevraagd en twintig deelnemers op een kwalitatieve manier via semigestructureerde interviews. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er een significant verschil bestaat tussen de groepen deelnemers op de stigma subschaal van de Attitudes Towards Poverty Short Form Scale.

Author

Elien Thijs

Promotor

Prof. Dr. Sarah Dury

Organisation

vzw ArmenTeKort

Institution

Vrije Universiteit Brussel