Kinderen en jongeren in een nieuw samengesteld gezin Een kwalitatieve analyse van gespreksverslagen van Awel

01 augustus 2013

In deze masterproef werd onderzocht hoe kinderen en jongeren in een nieuw samengesteld gezin, die contact opnemen met Awel, omgaan met de complexe situatie die het leven in een nieuw samengesteld gezin met zich meebrengt. Om op de algemene onderzoeksvraag een antwoord te kunnen formuleren zijn er drie deelvragen geformuleerd, namelijk welke effecten het nieuw samengesteld gezin op kinderen en jongeren heeft, hoe deze effecten verklaard kunnen worden en hoe veerkrachtig kinderen en jongeren in het nieuw samengesteld gezin zijn. Om een antwoord te bieden op deze vragen is er een literatuurstudie en een inhoudsanalyse van de gesprekken van Awel gebeurd.

Author

Karen Winters

Promotor

prof. dr. baron F. Van Loon

Organisation

Awel (voorheen Kinder- en Jongerentelefoon)

Institution

Universiteit Antwerpen