Kleding op maat: Een kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen de materiële drempel en de georganiseerde sportbeoefening van kinderen uit de lagere school die in armoede opgroeien

14 september 2023

Dit onderzoek in Vlaanderen onderzocht de relatie tussen materiële drempels en de deelname aan georganiseerde sportactiviteiten door lagere schoolkinderen in armoede. Hogere kosten voor inschrijving en sportmateriaal blijken de drempels te vergroten en de kansen voor kwetsbare kinderen om deel te nemen te verkleinen. Sportclubs lijken echter vaak niet op de hoogte te zijn van deze moeilijkheden. Er heerst ook taboe en schaamte rond armoede, wat bijdraagt aan het gebrek aan bewustzijn. Het onderzoek benadrukt dat bewustzijn rond armoede kan leiden tot meer inspanningen om de materiële drempels te verminderen. Er ontbreekt vaak gestructureerd tweedehands- en armoedebeleid binnen sportclubs, en bestaande initiatieven zijn afhankelijk van ouderinitiatief. Samenwerking tussen overheden, sociale partners en sportfederaties is cruciaal om een inclusieve sportomgeving te bevorderen. Het onderzoek heeft beperkingen in steekproefgrootte en representativiteit, maar biedt waardevolle inzichten voor zowel de sportsector als beleidsmakers. Het belang van onderzoek naar materiële drempels voor kinderen in armoede in heel België, inclusief het perspectief van ouders, wordt benadrukt.

Author

Romie Peeters

Promotor

Hebe Schaillée

Organisation

Sportpret

Institution

Vrije Universiteit Brussel

Downloads