Onderzoek naar de verwachtingen van relevante stakeholders uit de residentiƫle sector m.b.t. de organisatie en de financiering van de ouderenzorg na de zesde staatshervorming

25 mei 2015

Na de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden m.b.t. de ouderenzorg overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Op vraag van VLOZO onderzocht Veerle Reynaert (opleiding Management en beleid van de gezondheidszorg) welke verwachtingen de verschillende stakeholders uit de ouderenzorg hadden m.b.t. de organisatie en financiering van de ouderenzorg na deze zesde staatshervorming. Uit het onderzoek kwam duidelijk de noodzaak aan vermaatschappelijking van de zorg naar voren, alsook een evolutie naar vraaggestuurde zorg. Het tekort aan budget is hierbij een pijnpunt.

Author

Veerle Reynaert

Promotor

prof. Mark Leys

Organisation

VLOZO

Institution

Vrije Universiteit Brussel