Onderzoek naar de verwachtingen van relevante stakeholders uit de residentiële sector m.b.t. de organisatie en de financiering van de ouderenzorg na de zesde staatshervorming

mei 2015
Veerle Reynaert (VUB)

Na de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden m.b.t. de ouderenzorg overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Op vraag van VLOZO onderzocht Veerle Reynaert (opleiding Management en beleid van de gezondheidszorg) welke verwachtingen de verschillende stakeholders uit de ouderenzorg hadden m.b.t. de organisatie en financiering van de ouderenzorg na deze zesde staatshervorming. Uit het onderzoek kwam duidelijk de noodzaak aan vermaatschappelijking van de zorg naar voren, alsook een evolutie naar vraaggestuurde zorg. Het tekort aan budget is hierbij een pijnpunt.