Online kwetsbaarheid van bekende vrouwen in Vlaanderen

07 juli 2020

De Nederlandstalige Vrouwenraad maakt zich steeds meer zorgen over cybergeweld tegen vrouwen. Vooral vrouwen die in de publieke belangstelling staan, zouden kwetsbaarder zijn voor deze praktijk. Masterstudente Gender & Diversiteit Gaëlle Mortier interviewde op vraag van de Vrouwenraad twaalf vrouwen uit verschillende publieke domeinen. Online intimidatie tegen vrouwen blijkt zich zelden te richten op inhoudelijke aspecten, maar gaat veeleer terug naar een eeuwenoude focus op lichamelijkheid. Vrouwen met meerdere kwetsbare identiteitskenmerken ervaren een meerlagig slachtofferschap. Hoewel de vrouwen overwegend oorzaken met een maatschappelijke grondslag aanduiden, vallen zij voornamelijk terug op individuele copingstrategieën.

Author

Gaëlle Mortier

Promotor

Dr. Mieke Groeninck

Organisation

Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR)

Institution

Vrije Universiteit Brussel