Opvattingen m.b.t. eer en gerelateerd geweld bij jongeren van Koerdische afkomst in Vlaanderen/Brussel

augustus 2016
Jen Mohammed Koto

Een kwalitatief onderzoek bij Koerdische jongeren

Vooral de Koerdische gemeenschap zou in eigen regiobelang hechten aan dit culturele fenomeen. Op vraag van het Koerdisch Instituut bekeek Jen Mohammed Koto (opleiding Agogische Wetenschappen) in welke mate deze opvattingen bij jongeren van Koerdische afkomst hier nog leven vandaag.