Seksualiteit en fysieke beperking

mei 2018
Larissa Depaepe (VUB)

Omgang van de gezondheidszorg met het thema ‘seksualiteit’bij personen met een dwarslaesie

Hoe gaat de gezondheidszorg om met het thema ‘seksualiteit’ volgens mensen met een beperking? Larissa Depaepe (opleiding Psychologie) ging in op deze onderzoeksvraag van Aditi en Sensoa. Uit interviews met 6 mannen met dwarslaesie blijkt dat dokters en verzorgers vaak focussen op lichamelijk functioneren, ten koste van emotionele ondersteuning.