Vanuit het beroepsonderwijs naar het Hoger Onderwijs

mei 2014
Véronique Segers (VUB)

‘zalmen aan het woord’

Net als zalmen zwemmen studenten uit het Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) die het 1ste jaar Hoger Onderwijs (HO) volgen, tegen de stroom in. Ze maken een belangrijke overgang mee die ze zelf vaak als problematisch ervaren. Op vraag van het Minderhedenforum schetst Véronique Segers (opleiding Agogische Wetenschappen) hun ervaringen.