"Vrijwilligers komen en gaan, engagement blijft bestaan."

mei 2016
Anabel Wilboorts (VUB)

Onderzoek naar de doorstroom van cursist naar animator bij Koning Kevin vzw

Op vraag van Koning Kevin vzw onderzocht Anabel Wilboorts (opleiding Agogische Wetenschappen) het profiel van jongeren die cursussen volgen bij Koning Kevin, maar niet doorstromen tot animator. Welke drempels en stimulansen bepalen of iemand al dan niet vrijwilliger wordt?