Welbevinden bij het CLB

mei 2018
Inse Vanhopplinus (VUB)

Onderzocht aan de hand van het Job Demands-Resources model

Welke positieve en negatieve factoren hebben in welke mate invloed op het welzijn van CLB-medewerkers? Die vraag onderzocht Inse Vanhopplinus (opleiding Agogische Wetenschappen) voor GO! CLB aan de hand van o.a. een literatuuronderzoek en enquĂȘtes. Collegiale steun en werktevredenheid kwamen naar voor als de belangrijkste factoren om een burn-out te voorkomen.