Wie leest het gemeenteblad? Een onderzoek naar de doelgroepgerichtheid van het Boomse gemeenteblad naar jongeren en kansarmen.

januari 2014
Yana Tilleman

Masterproef binnen de opleiding Meertalige Professionele Communicatie van de Universiteit Antwerpen

Promotor: Prof. dr Luuk Van Waes

Co-promotor: Isabel Elst