WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT: Personen met een cultureel diverse achtergrond en creatieve schrijfprojecten: een onderzoek naar ervaringen en de invloed op het integratieproces

27 september 2019

Dit kwalitatief onderzoek peilt naar de drijfveren van personen met een cultureel diverse achtergrond om te schrijven, de drempels die ze ervaren wanneer ze willen deelnemen aan een creatief schrijfproject, hun ervaringen met een cultureel schrijfproject en of creatieve schrijfprojecten het integratieproces kunnen versoepelen. Door middel van semigestructureerde interviews werden dertien respondenten met een cultureel diverse achtergrond bevraagd die deelnamen aan een creatief schrijfproject. Via thematische analyse werden de data uit die interviews verwerkt in het analyse-programma MAXQDA. Dit onderzoek vindt drie drijfveren om creatief te schrijven. De eerste drijfveer is wat Kingston (2006) het therapeutisch schrijven noemde. Daarnaast tonen de resultaten aan dat maatschappelijk engagement een drijfveer is om creatief te schrijven. De laatste drijfveer heeft tot doel om meer begrip te creëren voor de eigen cultuur en religie. Dit onderzoek vindt twee soorten drempels die de respondenten ervaren wanneer zij willen deelnemen aan een creatief schrijfproject. De drempels zijn zowel praktisch als gevoelsmatig van aard. De ervaringen van de respondenten over creatieve schrijfprojecten worden in dit onderzoek opgedeeld in ervaringen op microniveau (uitlaatklep voor hun gedachten en gevoelens, realistischer en positiever zelfbeeld) en ervaringen op macroniveau (culturele ‘niet-‘ diversiteit van literatuur in het algemeen en de culturele ‘niet-‘ diversiteit binnen creatieve schrijfprojecten). De resultaten van dit onderzoek suggereren het idee dat creatieve schrijfprojecten wel degelijk een invloed kunnen hebben op de sociaal-culturele dimensie van integratie en de dimensie van sociale cohesie. Daardoor is het mogelijk dat creatieve schrijfprojecten wel degelijk het integratieproces versoepelen. Deze positieve resultaten kunnen meegenomen worden bij inburgeringstrajecten.

Author

Margo Hollemans

Promotor

Prof. dr. Liesbeth De Donder

Organisation

Creatief Schrijven vzw

Institution

Vrije Universiteit Brussel