Onderzoek naar de bekendheid en perceptie van het merk ‘Sporting A’

25 augustus 2015

Uit het onderzoek is gebleken dat het logo van Sporting A goed bekend is bij de Antwerpenaren. Op dat vlak is Sporting A alvast heel goed bezig, in dezelfde trend verder doen is dus de boodschap. Om ervoor te zorgen dat nog meer Antwerpenaren weten wat Sporting A inhoudt kunnen er wel zaken ondernomen worden.

Tijdens de focusgesprekken kwam verschillende keren aan bod dat medewerkers van Sporting A scholen zouden kunnen bezoeken om daar uitleg te geven over het merk en het Antwerps sportaanbod. Dit aan zowel de kinderen als de ouders. Of dit een goed idee is hangt af van waar het merk naartoe wil. Een ander idee dat werd aangehaald is aanwezig zijn op markten, braderijen, sportevenementen, … om daar de Antwerpenaar informatie te verschaffen over Sporting A. Om voldoende interesse te wekken en de mensen echt aan te zetten tot sporten werd er bovendien gesuggereerd om op deze evenementen gratis sportsessies of proefabonnementen aan te bieden. Of dit idee interessant is hangt opnieuw af van de vraag waar Sporting A voor wil staan. Tenslotte werd ook gesuggereerd om meer reclame te maken door onder andere nog prominenter aanwezig te zijn op sociale media en het web. Ook meer reclame maken in het straatbeeld en eventueel flyers versturen kan de bekendheid verbeteren.

Aangezien de kennis over het merk het slechts scoort lijkt het mij een goed idee om éénmalig een infobrochure te versturen naar alle Antwerpenaren. Deze brochure moet alle belangrijke informatie bevatten waar de Antwerpenaar een boodschap aan heeft: “wat is Sporting A?”, “wat kan Sporting A voor mij betekenen?”, “hoe blijf ik op de hoogte van het sportaanbod?”, … Het is evident dat meer reclame gelijk staat aan meer bekendheid, maar ook hier hangt natuurlijk veel af van het te verkrijgen budget en de beschikbare tijd.

Author

Tina De Pauw

Promotor

prof. dr. N. Dens

Organisation

Universiteit Antwerpen - Sportdienst

Institution

Universiteit Antwerpen