Student aan VUB, UAntwerpen of KU Leuven?

Beantwoord een onderzoeksvraag van een non-profitorganisatie via een project of eindwerk

Waarom?

De Wetenschapswinkeldatabank reikt je onderzoeksthema's aan waarmee je als student onmiddellijk in de praktijk belandt. Onder begeleiding van je promotor en met de steun van de organisatie en de Wetenschapswinkel onderzoek je een maatschappelijk relevant thema dat leeft binnen het werkveld.

De voordelen voor studenten op een rij:

 • Je vindt een ruim aanbod vragen van diverse organisaties in onze databank
 • Jouw onderzoek is zinvol én nuttig: het zal effectief gelezen en gebruikt worden
 • Je bouwt een netwerk op door samen te werken met een organisatie
 • Je doet praktijkervaring op en leert het werkveld kennen
 • De Wetenschapswinkel brengt alle partijen samen en ondersteunt je tijdens het onderzoek
 • Soms kunnen de kosten van het onderzoek door de organisatie vergoed worden

Hoe?

Student aan VUB, UAntwerpen of KU Leuven?
 • Als je een onderzoeksvraag uit de databank hebt gekozen, stel je dan kandidaat om deze te onderzoeken via de databank
 • Je krijgt via de Wetenschapswinkel de contactgegevens van de organisatie, zodat je jezelf kan voorstellen en een samenwerking kan bespreken
 • Eenmaal jullie beslissen samen te werken, contacteer je de Wetenschapswinkel van jouw instelling. Wij kunnen je zeggen of de topic al een kandidaat-promotor heeft, dan wel of je die nog moet zoeken.
 • Vervolgens organiseert de Wetenschapswinkel een startvergadering met jou, de promotor en de organisatie, waarop we de verwachtingen afstemmen en de vraag vertalen naar jouw onderzoeksopzet
 • Daarna ga je aan de slag, onder de academische begeleiding van je promotor en met extra ondersteuning van de organisatie en de Wetenschapswinkel
Student aan VUB, UAntwerpen of KU Leuven?

"Mijn masterproefonderzoek over duurzame ontwikkeling heeft me geholpen tijdens mijn sollicitatie bij Leefmilieu Brussel, waar ik nu werk. Het toonde mijn interesse in en kennis van het thema en de Brusselse context."

Evelien De Coninck, VUB-alumna Agogische Wetenschappen

Prijzen

Student aan VUB, UAntwerpen of KU Leuven?

Een mooi resultaat behaald met je onderzoeksproject? Ding mee naar één van de vele prijzen en awards.

 • Future proef Award: Win tot 3000€ met een eindwerk dat bijdraagt aan een duurzame toekomst (deadline 8/10/2023)
 • Vlaamse Scriptieprijs: Win tot 2500€ met een kwaliteitsvolle professionele bachelorproef of masterproef met nieuwswaarde (deadline 1/10/2023) Deelprijzen: Eosprijs, Klasseprijs, mtech+ prijs en NBN Sustainability Award
 • VI.BE Scriptieprijs: Win 500€ met je eindwerk over de muzieksector, het muziekbeleid of ontwikkelingen in de brede muziekindustrie (deadline 15/12/2023)
 • Ornithologieprijs Wim Dings ‘De Wielewaal’: Win 2500€ met deze tweejaarlijkse ornithologieprijs (deadline november 2024)
 • Scriptieprijs Stichting Lezen: Win 1000€ met deze tweejaarlijkse prijs over leesbevordering van Stichting Lezen (NL) & Iedereen Leest (deadline 30/09/2024)
 • Prijs Piet Cleemput: Win als student Sociaal Werk 5000€ met je scriptie die een opmerkelijke bijdrage levert op het gebied van maatschappelijke dienstverlening (alternerend voor bachelor- en masterstudenten)
 • Johanna Naber Scriptieprijs: Win 500€ met deze jaarlijkse prijs voor Nederlandse en Vlaamse scripties over vrouwen -en/of gendergeschiedenis (deadline 1/07/2023)
 • VRP-afstudeerprijs: Innovatieve en creatieve eindwerken over architectuur, stedelijke planning, etc. maken kans op deze prijs van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning
 • ie-net prijzen voor ingenieurs: Win tot 1000€ met twaalf prijzen voor burgerlijk, bio- en industrieel ingenieurs (deadline 8/10/2023)
 • IREFI thesis Award: Win tot 3000€ voor een masterproef over een onderwerp binnen de financiële diensten sector
 • Encon Sustainability Award: Win tot 2500€ en misschien wel een job voor je thesis over maatschappelijk verantwoord ondernemen (deadline 30/9/2023)
 • Philippe de Woot Award: Win tot 3000€ met je masterproef over maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzame bedrijfsvoering (deadline 2024)
 • Thesisprijzen Vereniging voor Politieke Wetenschappen: Voor masterproeven over de Belgische of Nederlandse politiek (deadline 1/3/2023)
 • Internet Student Paper Award: Win 500€ met je bachelor- of masterproef over het internet (deadline 31/03/2023)
 • Student Award BTSZ: Win tot 1000€ met &je masterproef over sociale zekerheid en sociale bescherming (deadline 31/10/2023)
 • OCAD Thesisprijs: Voor masterproeven over de inlichtingen- en veiligheidswereld (deadline 21/09/2023)
 • Emile Zola prijs: Het magazine Samenleving & Politiek organiseert tweejaarlijks deze Prijs voor het beste politieke essay voor jongeren (deadline voorjaar 2024)
 • BAPS Thesis Award: Win 500€ met deze prijs voor een masterproef over psychologie, van de Belgian Association for Psychological Sciences (deadline 15/11/2022)

Projecten in beeld

Hoe kan zo'n Wetenschapswinkel-samenwerking er zoal uit zien? VUB-prof. Ignace Glorieux, VUB-alumna Sofie Verkest en Pieter van der Gheynst van de Brusselse Museumraad delen hun ervaringen.