Student aan VUB, UAntwerpen of KU Leuven?

Beantwoord een onderzoeksvraag van een non-profitorganisatie via een project of eindwerk

Waarom?

De Wetenschapswinkeldatabank reikt je onderzoeksthema's aan waarmee je als student onmiddellijk in de praktijk belandt. Onder begeleiding van je promotor en met de steun van de organisatie en de Wetenschapswinkel onderzoek je een maatschappelijk relevant thema dat leeft binnen het werkveld.

De voordelen voor studenten op een rij:

 • Je vindt een ruim aanbod vragen van diverse organisaties in onze databank
 • Jouw onderzoek is zinvol én nuttig: het zal effectief gelezen en gebruikt worden
 • Je bouwt een netwerk op door samen te werken met een organisatie
 • Je doet praktijkervaring op en leert het werkveld kennen
 • De Wetenschapswinkel brengt alle partijen samen en ondersteunt je tijdens het onderzoek
 • Soms kunnen de kosten van het onderzoek door de organisatie vergoed worden

Hoe?

Student aan VUB, UAntwerpen of KU Leuven?
 • Als je een onderzoeksvraag uit de databank hebt gekozen, stel je dan kandidaat om deze te onderzoeken via de databank
 • Je krijgt via de Wetenschapswinkel de contactgegevens van de organisatie, zodat je jezelf kan voorstellen en een samenwerking kan bespreken
 • Eenmaal jullie beslissen samen te werken, contacteer je de Wetenschapswinkel van jouw instelling. Wij kunnen je zeggen of de topic al een kandidaat-promotor heeft, dan wel of je die nog moet zoeken.
 • Vervolgens organiseert de Wetenschapswinkel een startvergadering met jou, de promotor en de organisatie, waarop we de verwachtingen afstemmen en de vraag vertalen naar jouw onderzoeksopzet
 • Daarna ga je aan de slag, onder de academische begeleiding van je promotor en met extra ondersteuning van de organisatie en de Wetenschapswinkel
Student aan VUB, UAntwerpen of KU Leuven?

"Mijn masterproefonderzoek over duurzame ontwikkeling heeft me geholpen tijdens mijn sollicitatie bij Leefmilieu Brussel, waar ik nu werk. Het toonde mijn interesse in en kennis van het thema en de Brusselse context."

Evelien De Coninck, VUB-alumna Agogische Wetenschappen

Prijzen

Student aan VUB, UAntwerpen of KU Leuven?

Een mooi resultaat behaald met je onderzoeksproject? Ding mee naar één van de vele prijzen en awards.

De Vlaamse Scriptieprijs
Prijs voor kwaliteitsvolle professionele bachelorproef of masterproef met nieuwswaarde.
Deelprijzen: Eos-prijs voor scriptie in exact-wetenschappelijke richting; Agoriaprijs voor sterk technologisch onderzoek, Klasseprijs voor scriptie over onderwijs, Bachelorprijs voor strafste bachelorproef.

Scriptieprijs voor Cultuurmanagement
Prijs voor een ongepubliceerde studie over het cultuurmanagement in Vlaanderen en/of Nederland (alternerend een masterscriptie en een doctoraatsstudie).

Ornithologieprijs Wim Dings ‘De Wielewaal’
Tweejaarlijkse ornithologieprijs ter ondersteuning van wetenschappelijk veldornithologisch onderzoek (master of doctoraat).

Scriptieprijs Stichting Lezen
Tweejaarlijkse scriptieprijs op het gebied van leesbevordering, op initiatief van Stichting Lezen (Nederland) en Iedereen Leest (Vlaanderen).

Popthesisprijs
Jaarlijkse prijs van Poppunt voor de beste bachelor- of masterscriptie over (pop)muziek of het muziekveld.

Kwinta Bachelor- en Master en PhD Award
Jaarlijkse prijs voor een innovatief en talentvol onderzoek dat op een pragmatische manier bijdraagt aan de maatschappij of het bedrijfsleven.

Thesisprijs Vlaamse Regulator voor de Media
Jaarlijkse prijs voor onderzoek uit een media-, marketing-, economische-, communicatiegerichte of juridische opleiding.

Masterthesisprijs Centrum voor Politiestudies
Prijs voor een eindwerk over thema's op het kruispunt van veiligheid en samenleving.

Prijs Piet Cleemput
Een student(e) Sociaal Werk die met zijn of haar scriptie een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van maatschappelijke dienstverlening (alternerend voor bachelor- en masterstudenten).

Johanna Naber Scriptieprijs
Jaarlijkse prijs voor Nederlandse en Vlaamse afstudeerscripties met als onderwerp vrouwen -en/of gendergeschiedenis.

VRP-afstudeerprijs
Innovatieve en creatieve eindwerken ivm architectuur, stedelijke planning, etc. kunnen meedingen naar deze prijs, uitgereikt door de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning.

ie-net prijzen voor ingenieurs
Twaalf prijzen voor burgerlijk, bio- en industrieel ingenieurs.

Boerenbond Persprijs
Prijs voor zowel professionele bachelor- als masterproef over onderwerpen die te maken hebben met land- of tuinbouw in de breedste zin.

Lierse scriptieprijzen
Tweejaarlijkse prijzen: één voor een scriptie over Lier "Schoon Lier" en één voor een scriptie gerelateerd aan exacte wetenschappen, technologie en innovatie "Zimmer".

Scriptieprijs Onlinehulp
Jaarlijkse bachelor- of masterproefprijs van Flanderscare met als thema onlinehulp voor welzijn of gezondheid.

Wouter Achterberg Scriptieprijs
Schrijf je masterscriptie over milieufilosofie en ding mee naar de tweejaarlijkse prijs.

OVB-studentenprijs
Jaarlijkse prijs voor een masterproef over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie van de Orde van Vlaamse Balies.

Anton Došen Scriptieprijs
Voor scripties gericht op onderzoek naar risicofactoren, diagnostiek of directe of indirecte ondersteunings- of interventiestrategieën om de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie te optimaliseren.

Student Award BTSZ
De masterproef of masterscriptie dient een thema van sociale zekerheid of sociale bescherming (in de ruime zin) te behandelen.

Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs
Voor de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs.

Scriptieprijs Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding
Masterproeven (van UAntwerpen-studenten) met als onderwerp een onderzoeksvraag die relevant is voor een beter begrip van, of de strijd tegen, armoede en sociale uitsluiting in België en Europa, komen in aanmerking voor de prijs.

Projecten in beeld

Hoe kan zo'n Wetenschapswinkel-samenwerking er zoal uit zien? VUB-prof. Ignace Glorieux, VUB-alumna Sofie Verkest en Pieter van der Gheynst van de Brusselse Museumraad delen hun ervaringen.