Aandacht voor intercultureel leren in de personenzorg. Stage- en opleidings-ervaringen in het beroepsonderwijs

26 mei 2014

15% van de bevolking in het Vlaamse Gewest heeft een vreemde herkomst. Dienstverlening moet kunnen omgaan met noden, behoeften, zeden en gewoonten van een etnisch divers publiek, maar etnisch diverse zorgverleners moeten ook omgaan met noden en behoeften van Belgische ouderen. In opdracht van VIVO peilde Hannah Boakye (opleiding Onderwijskunde) naar de manier waarop leerlingen intercultureel leren, welke factoren meespelen en welke rol de opleiding en de stage hierin spelen.

Author

Hannah Boakye

Promotor

Prof. dr. Nadine Engels

Organisation

VIVO

Institution

Vrije Universiteit Brussel