Analyse van de VUB-studentencommunicatie

16 februari 2021

In het kader van het vak ‘Marktonderzoek’ werd dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het VUB-Oonderwijsbeleid, meer bepaald in opdracht van het Infopunt Studenten. Er werd gevraagd om een analyse te maken van de communicatiekanalen die onder de bevoegdheden van Infopunt Studenten behoren, namelijk de website student.vub.be van de Vrije Universiteit Brussel. Alvorens over te gaan tot het concreet onderzoek, moet er aangehaald worden dat dit onderzoek volledig geleid werd door opdrachtgeefster Kelly Van Hoorebeeck. Mevrouw van Hoorebeeck was echter zo vriendelijk om ons te informeren over het takenpakket van Infopunt Studenten, de aanpak van de huidige studentencommunicatie en haar verwachtingen van dit onderzoek. In dit rapport wordt eerst de werking van Infopunt Studenten kort geschetst om vervolgens dieper op de probleemstelling in te gaan. Tot slot wordt de opbouw van het marktonderzoek overlopen.

Author

Sibel Taç

Promotor

Malaika Brengman en Laurens De Gauquier

Organisation

VUB Campus

Institution

Vrije Universiteit Brussel