Basisbegeleidershouding van animatoren voor toegankelijkere speelpleinwerkingen

29 juli 2020

Speelpleinwerk probeert de diverse samenleving te weerspiegelen door kinderen met een beperking, in maatschappelijke kwetsbare situaties of met een migratie-achtergrond aan te trekken. Deze mix vraagt een aangepaste begeleidershouding en uit voorgaand onderzoek bleek dat animatoren niet altijd over de geschikte handelingsprincipes beschikken. Masterstudente Gender & Diversiteit Emma Crepeele ging via vijf focusgroepen met speelpleinverantwoordelijken na hoe zij kijken naar de basisbegeleidershouding van hun animatoren, wat zij verwachten en hoe ze ermee aan de slag gaan. De verantwoordelijken erkennen het belang van een goede begeleidershouding om toegankelijkheid te waarborgen en geven de jongeren de ruimte om samen met de speelpleinploeg en externe organisaties te werken aan hun houding via evaluaties, vormingsdagen en instrumenten.

Author

Emma Crepeele

Promotor

prof. dr. Lieve Bradt (UGent)

Organisation

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)

Institution

Vrije Universiteit Brussel