Beginnende filmmakers in beeld. Kwalitatief onderzoek naar noden, drempels en netwerken bij pas afgestudeerde cineasten

13 augustus 2018

Welke noden, drempels en netwerken spelen een rol bij de uitbouw van een filmcarrière na een filmopleiding? Op vraag van Breedbeeld interviewde Bjorne Baeten (opleiding Agogische Wetenschappen) 20 pas afgestudeerde cineasten. Ze ervaren o.a. werkonzekerheid en tijdsgebrek en blijken nood te hebben aan ondersteuning & informatie.

Author

Bjorne Baeten

Promotor

prof. dr. Free De Backer

Organisation

Breedbeeld

Institution

Vrije Universiteit Brussel