Beleidsanalyse van de drie grootste jeugdbewegingen in Vlaanderen

26 september 2019

Om de eigenheid van het landelijk jeugdwerk in Vlaanderen beter te kunnen begrijpen, is in deze masterproef de conceptualisatie van professionals en jongeren aangaande identiteitsontwikkeling van jeugdbewegingen in Vlaanderen geanalyseerd. De beschrijvende studie beoogt inzicht te creëren over de specifieke en actuele eigenheid van de drie grootste jeugdbewegingen in Vlaanderen (cf. Chirojeugd Vlaanderen, Scouts & Gidsen Vlaanderen en KSA). De jeugdbeweging eigent zich een belangrijke plaats toe binnen de zelfontplooiing van jongeren. Om die reden is het een goede zaak om stil te staan bij het toe-eigenen van identiteit bij de jeugdbewegingen. In het kwalitatief onderzoek is via een documenten analyse van actuele beleidsteksten, onderzocht welke raakvlakken en verschillen zich uiten op nationaal niveau van de jeugdbewegingen. Dit onderzoek toont aan dat er per jeugdbeweging niet één algemene identiteit is, maar wel één algemeen waardenkader dat eerbiedig de vrijheid krijgt om uit te vloeien in meerdere lokale identiteiten.

Author

Arno Coekaerts

Promotor

Prof. dr. Reinhard Haudenhuyse

Organisation

KSA

Institution

Vrije Universiteit Brussel