Bike to Work platform

03 augustus 2020

Bike to Work is steeds op zoek naar manieren om het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te stimuleren. Zo hebben ze een nieuwe, gebruiksvriendelijke website gelanceerd en zal er een app komen. Graag zouden ze meer inzicht verkrijgen op de impact van hun vernieuwingen, acties en diensten. Daarnaast wensen ze ook een profielschets van de intensieve en de minder intensieve gebruikers om beide categorieën in de toekomst beter te kunnen benaderen.

Ten eerste werden KPI’s opgesteld, die het succes van een bedrijf meten ten opzichte van een reeks vooropgestelde doelstellingen. Vervolgens werden deze KPI’s verder uitgediept via een data-analyse van de gebruikersgegevens. Daarnaast werden doelgroepen van gebruikers en sectoren geïdentificeerd. Tot slot volgen enkele aanbevelingen op basis van de bevindingen.

Vooral werknemers ouder dan 50 jaar die op korte afstand van hun werk wonen en voordien reeds fietsten, vertonen de beste fietsprestaties op Bike to Work. Daarnaast vertonen enkele sectoren betere prestaties dan andere en worden de meeste accounts vertegenwoordigd door grote ondernemingen. Tot slot is er algemeen een stijgende trend in het aantal geregistreerde fietskilometers op Bike to Work. 

We raden Bike to Work aan hun focus te leggen op mensen met een kort woon-werktraject, werknemers jonger dan 30 jaar, mensen die voordien met de auto naar het werk gingen, kleine en middelgrote bedrijven, het aanstellen van gemotiveerde coördinatoren en op sectoren en regio’s met het meeste groeipotentieel. 


Author

Groepswerk Viktor De Witte, Sjoerd Geens, Michiel Lis

Promotor

Prof. dr. Johan Springael

Organisation

Fietsersbond

Institution

Universiteit Antwerpen