BX Brussels belicht: hoe voetbal als ontwikkelingstool ingezet wordt voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

15 september 2022

Deze masterproefthesis is een casestudy die focust op de ervaringen van spelers (jongeren) en coaches die aangesloten zijn bij voetbalclub BX Brussels in Anderlecht. BX Brussels is een sociaal-sportief project dat naast het voetbal, ook oog heeft voor de diverse herkomst van diens jonge spelers. De club begeleidt de spelers zowel in hun motorische als hun sociale ontwikkeling. BX wil nagaan op welke manier zij als lokale voetbalclub bijdraagt tot de sociale integratie en tot de ontwikkeling van social capital bij maatschappelijk kwetsbare jongeren uit de aandachtswijk Anderlecht. Dit kwalitatieve onderzoek is een evaluatie van de sociale werking van de club en diens bijdrage op de ontwikkeling van de participerende spelers. De dataverzameling gebeurt aan de hand van individuele, semigestructureerde interviews (N=13). De Most Significant Change-methode wordt gehanteerd om voor vier sleuteldomeinen de invloed te meten van de sociale werking van BX op diens leden. De vier sleuteldomeinen in kwestie die in de interviews worden bevraagd zijn: de coach als rolmodel, het samenhorigheidsgevoel, de (her-)valorisatie van de jongeren en de genormaliseerde diversiteit binnen de club. Voor het verwerken van de data wordt een thematische analyse gebruikt worden binnen de interpretatieve fenomenologische benadering, waarbij de gedeelde fenomenen de participatie aan de activiteiten van de sociale werking van de club zijn. De respondenten zijn allemaal aangesloten bij de voetbalclub BX Brussels. Ze zijn spelers en coaches en maken deel uit van maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen in de Brusselse wijk Anderlecht.

Author

Joaquim Lietaer

Promotor

prof. dr. Hebe Schaillée

Organisation

BX Youth

Institution

Vrije Universiteit Brussel