Chirojeugd Vlaanderen: Samen op zoek naar meer diversiteit

18 augustus 2020

Op basis van het eerder verrichte onderzoek in opdracht van Chirojeugd Vlaanderen, stellen wij een executive summary van ons communicatieplan op. 

We sloten ons onderzoeksrapport af met de conclusie dat onze doelgroep in 2 specifieke groepen wordt opgesplitst: de eerste generatie, die nauwelijks openstaat voor de Chiro, en de tweede generatie, die wel openstaat voor de Chiro.

In dit dossier leggen wij de focus op het aantrekken van de tweede generatie, omdat deze groep de Chiro wil leren kennen en dit de kans op diversiteit vergroot. Uit onderzoek stellen we vast dat deze generatie zich voornamelijk welkom wil voelen. 

Met deze strategie verbeteren wij enerzijds de communicatie van Chirojeugd Vlaanderen, anderzijds overtuigen we meer ouders van Marokkaanse origine hun kinderen in te schrijven bij de Chiro.

Author

Anneleen Klinke, Ilona Stark en Laura Marit

Promotor

Yannick Dujardin

Organisation

Chirojeugd Vlaanderen

Institution

Vrije Universiteit Brussel