Citizen science in de klas: Invloed op de attitude tegenover wetenschap bij leerlingen - Een mixed methods case study

07 september 2023

Citizen science in de klas kan beeld van wetenschap verruimen

Citizen science of burgerwetenschap - waarbij niet-wetenschappers onderzoek (deels) uitvoeren, begeleid door wetenschappers - krijgt steeds vaker een plaats in het onderwijs. Scivil, het Vlaamse kenniscentrum voor citizen science, vroeg zich af hoe deelname aan zo’n citizen science-project de attitude tegenover wetenschap van leerlingen uit het 5de middelbaar beïnvloedt. Vijf studenten Onderwijskunde onderzochten dit in hun Bachelorproef, onder begeleiding van Hannelore van der Kloot. Ze namen vragenlijsten af bij en/of interviewden een leerkracht biologie en 8 leerlingen die deelnamen aan Knappe K(n)oppen. Bij dit project van UAntwerpen volgen leerlingen bomen op om na te gaan of ze bestand zijn tegen een warmere wereld. Uit de resultaten kwam naar voren dat het project de leerlingen op uiteenlopende manieren heeft beïnvloed. Zo bleek dat het beeld van wetenschap bij sommige leerlingen was verruimd. Daarnaast vonden enkele leerlingen de wetenschapslessen interessanter en toonden ze meer nieuwsgierigheid naar wetenschap. Hoewel de invloed van het project eerder beperkt bleek in het algemeen, biedt dit onderzoek Scivil meer inzicht in de ervaring van leerlingen tijdens het deelnemen aan een citizen science-project in de klas en vormt het een basis voor vervolgonderzoek.

(Aangezien studenten dit werkstuk gemaakt hebben in het kader van hun opleiding, moeten de onderzoeksresultaten met de nodige voorzichtigheid behandeld worden). 

Author

Axel Monserez, Emma Raveschot, Lotte Paesbrugghe, Lotte Vandekerckhove, Pauline Wyseur

Promotor

Hannelore van der Kloot

Organisation

RVO-Society

Institution

KU Leuven