Contact met lotgenoten in het Fika-huis tijdens het herstelproces van ziekte: een fenomenologisch onderzoek

13 september 2022

Het Brugse Fika-huis brengt mensen samen na verlies van gezondheid - bij zichzelf of een naaste - en biedt hen via activiteiten en projecten ruimte voor gesprek en ondersteuning. Welke verwachtingen hebben Fika-bezoekers en welke ev. meerwaarden ervaren ze door contact met lotgenoten? Zes studenten Onderwijskunde onderzochten het in hun bachelorproef. Uit de zeven semigestructureerde interviews die ze afnamen, blijkt dat bezoekers op verschillende vlakken meerwaarden ervaren. Zo vermelden ze de impact van het contact met lotgenoten op hun mentale gezondheid. Bijkomende voordelen van het Fika-huis blijken de laagdrempeligheid en het feit dat er geen taboe heerst over het onderwerp van ziekte. De studenten concluderen dat het Fika-huis potentieel biedt om een positieve invloed te hebben op het welzijn van haar bezoekers, door het faciliteren van contact met lotgenoten in een veilige omgeving. Longitudinaal vervolgonderzoek is aangewezen om nauwkeuriger de impact op langere termijn in kaart te brengen.  

Author

Johanna Claeys Fien Depickere Femke Depuydt Marilyn Missiaen Lore Noppe Emilie Verleyen

Promotor

prof. dr. Eline Vanassche

Organisation

VZW FIKA

Institution

KU Leuven