Creatief Schrijven gaat digitaal Toepasbaarheid van best practices voor online afstandsonderwijs op het vakgebied creatief schrijven

01 augustus 2013

Deze scriptie vloeit voort uit een beleidsvraag van Creatief Schrijven vzw. De organisatie vroeg zich af hoe de organisatie van online schrijfcursussen praktisch gezien in zijn werk gaat, en nam daarom contact op met Wetenschapswinkel Antwerpen. Zo ontstond uiteindelijk een samenwerking tussen beide organisaties en mezelf, in het kader van de masterscriptie MPC – enerzijds met als doel het probleem van Creatief Schrijven vzw aan te pakken, anderzijds ook om een bijdrage te leveren aan het tot nog toe beperkte onderzoeksveld van het online onderwijs in creatief schrijven.

In de eerste plaats voerde ik een literatuurstudie uit naar best practices voor online afstandsonderwijs in het algemeen. De bedenking dat cursusvorm en –inhoud op een complexe manier met elkaar kunnen interageren (Chickering & Gamson, 1987) leidde tot de onderzoeksvraag die in het empirisch luik zou onderzocht worden: Hoe zijn best practices voor online afstandsonderwijs toepasbaar op het vakgebied creatief schrijven?

Het vermoeden rees namelijk dat een toch wel bijzonder persoonlijke en niet bepaald rationeel aangestuurde discipline als creatief schrijven op een welbepaalde manier zou interageren met de vorm van een online cursus. Om een antwoord te vinden op die onderzoeksvraag, nam ik interviews af met buitenlandse schrijforganisaties die de organisatie van online schrijfcursussen al in de vingers hebben.

Uit de resultaten van de interviews destilleerde ik een aantal aanbevelingen die Creatief Schrijven in acht kan nemen bij de organisatie van online schrijfcursussen in de toekomst. 

Author

Lore De Wolf

Promotor

prof. dr. Ingeborg Dusar

Organisation

Creatief Schrijven vzw

Institution

Universiteit Antwerpen