De begeleiding door huisartsen bij ongeplande zwangerschappen

augustus 2019
Britt Hillen (VUB)

Op vraag van het Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen (het huidige Fara) onderzocht Britt Hillen (opleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg) het begeleidingsproces van ongeplande zwangerschappen door huisartsen, vanuit het perspectief van de huisartsen. Huisartsen worden vaak als eerste hulpverlener geconfronteerd met een ongeplande zwangerschap. Het cRZ ervaarde dat artsen soms botsen op bepaalde knelpunten bij doorverwijzing naar een abortuscentrum. Bijgevolg wou het cRZ weten welke moeilijkheden huisartsen ondervinden in de begeleiding van ongepland zwangere vrouwen.