DE DREMPELS EN NODEN VAN PROFESSIONALS IN ORGANISATIES VOOR BIJZONDERE JEUGDZORG OMTRENT SEKSUALITEIT

02 september 2021

Praten over seksualiteit en het geven van relationele en seksuele vorming aan jongeren is een belangrijk hedendaags thema. Om ervoor te zorgen dat alle jongeren, ook degenen die in een organisatie voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ) verblijven, dit krijgen, is het van belang om zo veel mogelijk drempels weg te werken en tegemoet te komen aan de noden die professionals ervaren. Uit de literatuur blijkt dat er individuele en situationele drempels en noden zijn die het aankaarten van seksualiteit in de weg kunnen staan. Huidig exploratief onderzoek tracht meer inzicht te verwerven in de aanwezige drempels en noden bij professionals werkzaam in Vlaamse begeleidingstehuizen voor 12- tot 18-jarigen in de OVBJ. Via een demografische vragenlijst en twaalf vignetten werden de gegevens van 128 professionals uit 68 begeleidingstehuizen in Vlaanderen, verzameld. De bekomen data werden geanalyseerd via descriptieve statistieken, gepaarde en ongepaarde t-toetsen, one-way ANOVA en ANOVA herhaalde metingen, Pearson correlatietoetsen en meervoudige lineaire regressiemodellen. De resultaten tonen aan dat het geslacht van de jongere (namelijk jongens), de vorm van de feiten (individuele en groepsfeiten) en de ernst van de situatie (met name rode vlag situaties, beter gekend als ernstig grensoverschrijdend seksueel gedrag) invloed heeft op het ervaren van hogere drempels en noden omtrent het aankaarten van seksualiteit. Ook de kenmerken van de professionals, met name het aantal maanden werkervaring in de OVBJ, het diploma en het gebruik van de methodiek Vlaggensysteem hebben een invloed op het ervaren van drempels en noden. Om professionals in het werkveld te ondersteunen, kan er meer ingezet worden op bijvoorbeeld vormingen van Sensoa, alsook op het promoten van methodieken. Tot slot is toekomstig onderzoek noodzakelijk om de generaliseerbaarheid en representativiteit van huidig onderzoek na te gaan, bijvoorbeeld onderzoek naar alle begeleidingstehuizen in Belgiƫ.

Author

Aithne Van den Bossche

Promotor

Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie

Organisation

Sensoa, Vlaams Expertisecentrum Seksuele Gezondheid

Institution

Vrije Universiteit Brussel