De klank van taal: de impact van collectieve zangsessies op tweedetaalverwerving - kwalitatieve gevalstudie

12 oktober 2023

Zuidgeluid gelooft in de positieve invloed van muziek. Jaarlijks organiseren ze “Iedereen zingt”, waarbij zangcoaches drie maanden lang wekelijks scholen bezoeken om met kinderen liedjes in te studeren en samen op te treden. Daarbij kiezen ze bewust voor een diversiteit van talen en culturen in de liederen. Vijf studenten Onderwijskunde onderzochten onder begeleiding van Hannelore van der Kloot de mate waarin het project de tweedetaalverwerving kan beïnvloeden bij anderstalige leerlingen uit het derde leerjaar. De studenten zagen groot enthousiasme en de kracht van het samen zingen. Hun data-analyse wijst erop dat de zangsessies een gunstige omgeving creëren voor tweedetaalverwerving. Kinderen die amper Nederlands spreken en sommige jongens halen echter minder voordeel uit de zangsessies met oog op tweedetaalverwerving. Om deze groepen meer te betrekken, adviseren de studenten om meer visualisaties, zoals illustraties, aan te bieden zodat taalzwakke kinderen een hulpbron hebben. Daarnaast kunnen zangcoaches inspelen op de autonomiebehoefte door kinderen meer keuzevrijheid aan te bieden tijdens de zangsessies. Ten slotte suggereren ze om het project gedurende een langere periode systematisch aan te bieden, wat het effect op tweedetaalverwerving kan vergroten.


(Aangezien studenten deze werkstukken gemaakt hebben in het kader van hun opleiding, moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid behandeld worden.)

Author

Manon Bevernage, Tiebe Coudyser, Ente Longin, Bart Sintobin & Jonaline Vanneste

Promotor

prof. dr. Eline Vanassche

Organisation

Zuidgeluid

Institution

KU Leuven